Начало Дете До кога е нормално детето да не може да изговаря звуковете С, З, Ц, Ш, Ж, Ч и как да го насърчим?

До кога е нормално детето да не може да изговаря звуковете С, З, Ц, Ш, Ж, Ч и как да го насърчим?

by mamalesson
0 коментара

Толкова съм свикнала с говора на София, че изобщо не ми прави впечатление, че изпуска някои букви. Смятам, че говори сравнително добре за възрастта си и има много богат речник, очудващ ме на моменти, но определено има какво още да се желае.

Наскоро видях, че логопедът Александър Кърджев провежда обучение точно на тази тема – Съскави и шушкави звукове. Попитах го дали е подходящо за възрастта на дъщеря ми – 2 години и 9 месеца и от каква възраст се очаква да изговаря тези звукове. Той ми разказа как можем да насърчаваме детето да ги изговаря, както и примерни упражнения. Споделям с вас професионалните съвети, които получих.

Звуковете от съскава група

Звуковете от съскава група звукове С, З и Ц са едни от ранната онтогенеза. Общоприето е, че до три годишна възраст трябва да са се появили С и З, а до 3години и 4месеца – звук Ц. Отклоняването с няколко месеца от този период се брои за наличие на нарушение. Да си представим, че детето не умее да ги артикулира. Как да насърчим този процес?

Първото и най-важно нещо е да установим каква е причината за неправилната им артикулация или липса на такава. Това може да бъда физическа пречка като къса подезична юздичка или ортодонтална деформация. От друга страна може да бъде и неправилно възпроизведена струя въздух или просто неправилна артикулационна поза на зъби, устни и език.

С и З са опозиционни съгласни, което означава, че имат сходни артикулационни пози. И при двата звука трябва да имаме изразена усмивка на устните, зъбите да са видими, а езикът да лежи зад долни зъби в покой. Струята издишан въздух е студена. Горни и долни зъби формират равна преграда и нямат разстояние помежду си. Иначе езикът би излизал напред и се получава казаното на прост език: фъфлене. След като е напасната артикулационната поза се започва с индивидуално артикулиране на звуковете – така наречената постановка. Първо ССССС, а после ЗЗЗЗЗ.

При звук Ц има една по-съществена разлика и тя е, че езикът съвсем за кратко излиза от покой и след това пак се връща в такова състояние. И тук усмивката остава като основен фактор за звукопроизношението му. Звук Ц сам по себе си е съставен от звукове Т и С които биват артикулирани без пауза помежду им. Сливането между тях формира звук Ц – при Т езикът излиза от покой, а при С се връща и се получава звук Ц в последователността им. Първоначално повтаряйте Т и С бързо без пауза между тях – Т-С-Т-С-Т-С. Колкото по-кратки и прилепени са звуковете, толкова по-добър звук Ц ще чувате. Когато стигнете до етап детето да може да артикулира Ц-Ц-Ц в няколко поредни опита то е време за процеса автоматизация.

Процеса автоматизация е описан добре в методическата рамка по отношение отворени и затворени срички. Все пак имайте предвид, че ако сте непрофесионалист може просто да спазвате поредността от гласни в комбинирането им.

Започнете със:
СА,СЪ,СО,СУ,СЕ,СИ

ЗА,ЗЪ,ЗО,ЗУ,ЗЕ,ЗИ

ЦА,ЦЪ,ЦО,ЦУ,ЦЕ,ЦИ

А когато детето може да прави с лекота горепосочените срички преминете в:

АС,ЪС,ОС,УС,ЕС,ИС

АЗА,ЪЗЪ,ОЗО,УЗУ,ЕЗЕ,ИЗИ

АЦ,ЪЦ,ОЦ,УЦ,ЕЦ,ИЦ

След като са налице усвоени умения и за тяхното изговаряне ги направете двойни:

СА-СА,СЪ-СЪ,СО-СО,СУ-СУ,СЕ-СЕ,СИ-СИ

ЗА-ЗА,ЗЪ-ЗЪ,ЗО-ЗО,ЗУ-ЗУ,ЗЕ-ЗЕ,ЗИ-ЗИ

ЦА-ЦА,ЦО-ЦО,ЦУ-ЦУ,ЦЕ-ЦЕ,ЦИ-ЦИ

А после и в обратен ред

АС-АС,ЪС-ЪС,ОС-ОС,УС-УС,ЕС-ЕС,ИС-ИС

АЗА-АЗА,ЪЗЪ-ЪЗЪ,ОЗО-ОЗО,УЗУ-УЗУ,ЕЗЕ-ЕЗЕ,ИЗИ-ИЗИ

АЦ-АЦ,ЪЦ-ЪЦ,ОЦ-ОЦ,УЦ-УЦ,ЕЦ-ЕЦ,ИЦ-ИЦ

Ако сте стигнали до тук и детето се лекота прави горепосочените неща е време да преминете в автоматизация, но в думи. Започнете с думи с начална позиция на звука, после със средна позиция на звука и накрая завършващи на съответния звук.

Пример: салам, масло, чипс;  заек, козар, кукуруЗи (тъй като звук З се обезвучава в края на думата просто добавете гласен); цар, рицар, конец.

Следват изречения с натрупване на съответните звукове, като може да съчините ваши по избор, а ето и по един пример за всеки звук:

Сиси остана при сестра си.

Заводът за злато е затворен.

Царят и царицата кацнаха в двореца.

Когато детето се справя с изреченията с натрупване преминете в непринуден говор: Наизустяване или преразказ, за да може да получите по-голям обем от говор, без да има стимули от ваша страна.

Звуковете от шушкава група

При шушкавата група звукове е прието, че тя се формира до 4години и 6месеца. Отклоняването от този период с няколко месеца се брои за наличие на нарушение. Тя включва звукове Ш, Ч и Ж.

Звуковете Ш и Ж са отново опозиционни и за тях важи идентична артикулационна поза.

На първо място е детето да направи така наречената чашковидна форма на устата (или муцунка), езикът трябва да сочи нагоре към твърдото небце, да има 1-2 милиметра разстояние между зъбите и струята издишан въздух да е топла. Ако всичко е наред и няма физическа пречка детето да артикулира звуковете спазвате отново последователността, подходяща за неспециалисти.

При звук Ч езикът се предвижва към горните зъби. За да постигнете артикулирането му насърчавайте детето да повтаря като при Ц, но този път комбинацията е Т+Ш като между тях не трябва да има пауза и трябва да се сливат. Т ще спомогне за посоката към горни зъби, а Ш ще придаде шушкавото звучене.

Когато имате поставени звукове ШШШШШ, ЖЖЖЖЖ и Ч може да преминете към срички:

ША,ШЪ,ШО,ШУ,ШЕ,ШИ

ЖА,ЖЪ,ЖО,ЖУ,ЖЕ,ЖИ

ЧА,ЧЪ,ЧО,ЧУ,ЧЕ,ЧИ

Следват:

АШ,ЪШ,ОШ,УШ,ЕШ,ИШ

АЖА,ЪЖЪ,ОЖО,УЖУ,ЕЖЕ,ИЖИ

АЧ,ЪЧ,ОЧ,УЧ,ЕЧ,ИЧ

Следват двойни:

ША-ША,ШЪ-ШЪ,ШО-ШО,ШУ-ШУ,ШЕ-ШЕ,ШИ-ШИ

АЖА-АЖА,ЪЖЪ-ЪЖЪ,ОЖО-ОЖО,УЖУ-УЖУ,ЕЖЕ-ЕЖЕ,ИЖИ-ИЖИ

АЧ-АЧ,ЪЧ-ЪЧ,ОЧ-ОЧ,УЧ-УЧ,ЕЧ-ЕЧ,ИЧ-ИЧ

Когато сте стигнали до този етап и той се артикулира с лекота преминаваме отново думи с позиция начало, среда, край на звука.

Пример: шапка, кошер, лош; жаба, лъжец, мираЖи (звук Ж се обеззвучава в края за това добавете гласен).

Когато детето започне да се справя безпроблемно с думи с различна позиция на звука преминете в изречения с натрупване на съответния звук, а това могат да бъдат например:

Шарено шише, шарен шиш.

Чакам чичо Чарли вече час.

Щерю видя Щъркел на къщата.

Последният етап е непринуден говор – наизустяване и преразказ, като важи описаното за съскава група звукове.

Написаното важи за семейства, които не са решили все още дали да посещават логопед, но биха могли да опитат сами да поставят и автоматизират звуковете. Разбира се процесът би бил много по-лесен, ако с вас работи специалист, за да извървите методическия път, да прави с детето целева и адекватна артикулационна гимнастика, да коригира грешките своевременно и да ви дава постоянни напътствия и запознва с новостите.

Благодарности на логопеда Александър Кърджев. Последвайте го във фейсбук и youtube, където споделя ценни съвети от практиката му на логопед.

Прочети още

Коментирай

MamaLesson