• помощ при раждане и осиновяване, еднократна помощ при раждане, пари раждане, еднократна финансова помощ, еднократна помощ при раждане
  Бременност и раждане

  59 общини предлагат финансова помощ за раждане и осиновяване на дете. Как може да се възползвате?

  #Сподели Знаете ли, че освен предоставяната от Дирекция „Социално подпомагане” помощ при раждане, някои общини предлагат и допълнителна финансова подкрепа за новите родители? В тази статия ще откриете кои са те, както и на какви условия трябва да отговаряте за да получите тази помощ за раждане и осиновяване на дете. В някои общини сумата е фиксирана и съм я упоменала, в други се определя всяка година с изготвянето на бюджета, или зависи от степента на образование на родителите и поредността на детето в семейството. За да се възползвате от помощта трябва да спазите срока за подаване на заявление, като той е различен за всяка община. Всяка община има изискване детето да…

 • Бременност и раждане

  Обезщетение за бременност и майчинство

  #Сподели Видове обезщетения за майчинство: – Парично обезщетение при бременност и раждане, които се изплащат за срок до 410 дни. – Парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението при бременност и раждане за срок до 410 дни, когато не се ползва отпускът за бременност и раждане. – Обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 15 дни. – Парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни. – Обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишна възраст на детето. – Парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане…

 • Бременност и раждане

  Ще ставам мама! Какви права имам?

  #Сподели Вече сте видели двете чертички, а още не сте готова да споделите новината на работното място? Като бременна може да се ползвате с определени права. Но според българското трудово законодателство защитата на бременните на работното място започва да тече от момента, в който това е удостоверено пред работодателя с необходимите документи. Затова е по-добре да бъде информиран, за да не е нужно да се оправдавате защо сте недоспала, преуморена или имате други симптоми, съпътстващи бременността. При промяна в обстоятелствата работодателя следва да бъде уведомен в 7-дневен срок.Ще ви запозная с основните права, които имате по време на бременност, а също и след раждане на бебчето.  Трудови права по време…