Начало Бременност и раждане Ще ставам мама! Какви права имам?

Ще ставам мама! Какви права имам?

by mamalesson
0 коментара

Вече сте видели двете чертички, а още не сте готова да споделите новината на работното място? Като бременна може да се ползвате с определени права. Но според българското трудово законодателство защитата на бременните на работното място започва да тече от момента, в който това е удостоверено пред работодателя с необходимите документи. Затова е по-добре да бъде информиран, за да не е нужно да се оправдавате защо сте недоспала, преуморена или имате други симптоми, съпътстващи бременността. При промяна в обстоятелствата работодателя следва да бъде уведомен в 7-дневен срок.
Ще ви запозная с основните права, които имате по време на бременност, а също и след раждане на бебчето. 

Трудови права по време на бременност

Работодателят не може да ви възложи работа, която излага вас или плода на опасност. Такава работа може да бъде отказана, без това да носи негативни последствия. Ако извършваната работа е неподходяща, то работодателят е длъжен временно да ви трудоустрои, ако не може да ви премести на по-лека позиция. Докато бъдете преназначена, трябва да получавате обезщетение. Като същото е нужно да получите и в случай, че трудовото възнаграждение на новата позиция е по-ниско.

Нощният (от 22:00 до 06:00 часа) и извънредният труд са забранени, освен ако вие сама не се съгласите писмено за това.

Работодателя е длъжен да ви освобождава от работа за медицински прегледи, като времето, в което отсъствате, се заплаща от него.

Като бременна и докато детето не навърши 3 години не може да бъдете изпращана в командировка без изрично ваше писмено съгласие.

Ако на работното ви място има повече от 20 жени, то работодателя е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена и почивка на бременните.

Когато не работите или не сте осигурена, имате право на месечна помощ до навършване на 1 година на детето.

При раждане на детето получавате еднократна парична помощ, която не е обвързана с доходен критерий. Някои общини предлагат и допълнителна финансова помощ.

Уволнение

Работодателят няма право да ви уволни докато сте бременна и детето не отпразнува третия си рожден ден, без разрешение от Инспекцията по труда. С предизвестие това може да се случи само ако предприятието бъде закрито; ако работното ви място бъде преместено и не се съгласите да го последвате; ако преди това длъжността е заемал работник, който е незаконно отстранен и трябва да се върне на работа. Това може да се случи и ако няма как да бъдете преместена на подходяща работа или да облекчат условията на заеманата до сега длъжност. Без предизвестие може да бъдете отстранена в случай, че сте задържана за изпълнение на присъда или бъдете дисциплинарно уволнена. Ако ползвате отпуск, то може да ви уволнят само ако предприятието се закрие. Законът обаче не закриля майки, които са в изпитателен срок или са назначени по втори трудов договор при същия или друг работодател.

Отпуск 

Имате право на 410 дни отпуск, от които 45 дни задължително се ползват преди раждане. Когато детето се роди преди термина, то остатъка от дните се ползват след раждане. Този период се признава за трудов стаж. Получава се обезщетение като за първата година то е 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуската поради бременност и раждане. Това обезщетение се получава само ако имате натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Минималното обезщетение е в размер на минималната месечна работна заплата. 

Бащата има право на 15 дни отпуск, считано от датата на изписване на новороденото.

Шест месеца след раждането може да прехвърлите отпуската на бащата, бабата или дядото. Условието е избраникът ви да има трудов договор.

При различни обстоятелства – прекъсване на бременност, мъртвородено или дадено за осиновяване дете, имате право на отпуск в рамките на 42 дни и повече, ако не сте възстановена след този период.

Обратно на работа

Ако кърмите имате право на платен отпуск до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или по 2 часа наведнъж с ваше съгласие. След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно. При кърмене на близнаци или недоносено дете се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден. Ако работите с намалено работно време от 7 или по-малко часове, този отпуск е 1 час дневно. 

Може да поискате да работите от вкъщи, в случай че позицията на която сте го позволява. От тази опция може да се възползвате до навършване на 6 години на детето. В случай, че работата не може да се извършва надомно, имате право да ползвате неплатен отпуск и да работите надомно при друг работодател. След прекъсване на неплатения отпуск може да се върнете на същата позиция. Ако вие нямате възможност за надомна работа, от тази опция може да се възползва бащата.

Всеки родител има право на 6 месеца неплатен отпуск до навършване на 8 години на детето.

Всеки родител има право на 40 дни годишно болничен за гледане на болно дете. Предвиден е и отпуск за гледане на здраво дете, ако е наложена карантина в детската градина или училище.

При връщане на работа преди да изтече втората година от майчинството, може да получавате 50% от обезщетението. Това е възможно ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Медицински прегледи

Като бъдещата майка имате право на преглед от акушер-гинеколог. Освен това и на две ехографии, цитонамазка, микробиологично изследване, определяне на кръвна група и Rh-фактор. Имате право и на изследване за сифилис, хепатит B, HIV, еритроцити, хемоглобин, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, урина. 

Може да се възползвате и от правото на един допълнителен профилактичен преглед при зъболекар.

Пожелавам ви лека бременност!

Прочетете и какви изследвания трябва да се направят по време на бременността.

Прочети още

Коментирай

MamaLesson